Ротонда "Св. Георги" - София

Приключи първи етап от кампания DMS ROTONDA

През месец август 2015 г., четири месеца след началото на кампания DMS ROTONDA, приключи първият етап от проекта – цифровизацията.

Видео с кратко представяне на част от резултатите от първи етап можете да видите тук.

Пълната информация от цифровизацията включва:
•    3D облак от точки на заснетата сграда – интериор и екстериор,
•    Фасадни ортофотопланове в TIFF формат;
•    Интерактивен формат на сканиране;
•    Геодезическо заснемане на прилежащия поземлен имот;

Посредством триизмерно лазерно сканиране се създаде 3D цифров модел на храма. Този модел осигурява съхранение на пълната информация за сградата и стенописите в цифров формат и гарантира възстановяване до най-малък детайл в случай на погиване. Паралелно с това специализирани данни предоставят адекватна информация за текущото състоянието на храма и способстват за вземане на последващи решения касаещи организация на консервационно-реставрационни дейности.
При реализиране на първи етап кампанията получи подкрепа от Нова телевизия и Националното Дари радио.