Ротонда "Св. Георги" - София

DMS Rotonda отчита набрани средства в размер от над 50 000 лева

Кампания DMS ROTONDA започна на 3 април 2015 г.

Към 31 март 2016 г. са набрани 50 483,47 лева, както следва: постъпления от DMS (11 030,47 лева), постъпления по банковата сметка на храма (14 900,00 лева ) постъпления в касата на храма (12 053,00 лева) и дарение от Столична община в рамките на кампанията в размер на 12 500,00 лева.

Първият етап от кампанията „Цифровизацията” за който бяха необходими 7 500 лева приключи успешно. Посредством технологиите е съхранена пълната информация за сградата на църквата ротонда „Св.Георги” и стенописите в цифров формат. Осигурена е възможност за пълно възстановяване в случай на погиване. Налични са данни за текущото състоянието на храма, което способства за вземане на адекватни решения касаещи организация на консервационно-реставрационните дейности; Посредством изработения тримерен модел на храма се спомага за популяризиране на историята на църквата ротонда „Св.Георги”, петте слоя стенописи, свидетелства се за истинността на православието и се разказва живата многовековна културна история на София.

В процес на реализация е втори етап от проекта – консервация и реставрация на откритите части на зидовете около храма.

За реализиране на цялостна консервация и реставрация на ротондата „Св. Георги” църковното настоятелство възнамерява да участва с проектно предложение по предстоящата процедура „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта на тази процедура е финансиране на проекти целящи съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

Църковното настоятелство на Храм –ротонда „Св.Георги” – София и Фондация „15 века България” изразяват благодарност към всички дарители и отчитат кампанията, като успешна.

ПОКАНВАТ се всички подкрепили кампанията на Благодарствен молебен, които ще се състои на 26 май 2016 г. от 18:00 ч. в Храм –ротонда „Св.Георги” – София (бул.”Дондуков” 2 зад Президентството).

Организаторите на кампанията изразяват благодарност за получената подкрепа за популяризиране на кампанията, за най-старата запазена архитектурна ценност на днешна София, към Нова Телевизия, bTV , в. Телеграф и в. Монитор, БНТ, БНР, БТА, Агенция Фокус и Националното „Дарик Радио”.

Слученото не би било възможно и без партньорството на Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България“ .