Ротонда "Св. Георги" - София

Служби

 

В храма се извършва пълното ежедневно богослужение.

ВЕЧЕРНЯ:

Начало от 17:00 ч.

УТРЕНЯ:

Начало от 8:00 ч.

СВ. ЛИТУРГИЯ:

След утренята. Начало около 9:00 ч.