Ротонда "Св. Георги" - София

Кампания за цифровизация и реставрация на храма - DMS ROTONDA

На 3 април 2015 г. от 13:00 ч. в Пресклуба на БТА се оповести официалното откриване на кампанията в навечерието на Възкресение Христово за набиране на средства за цифровизация на Храм ротонда „Св. вмчк Георги“ – София и последваща реконструкция и реставрация на храма. Запис на пресконференцията: тук

Кампанията се организира с Благословията на Негово Светейшество Неофит – Митрополит Софийски и Патриарх Български от Църковното настоятелство на Храм ротонда „Св. вмчк Георги” и Фондация „15 века България”.

  • Събрани средства към момента: тук (абонаментите от 2 лв. ще бъдат отчетени след изтичане на първия месец от кампанията и реално заплащане на сумата от 2 лв. от заявилите).
  • Административни данни за обекта:

Обект: Храм-ротонда „Св. вмчк Георги“ – София
Адрес: София 1000 , бул.”Княз Дондуков” № 2, двора на Президентството
Собственик на обекта: СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ (към Българска православна църква- Българска Патриаршия)
Категория НКЦ: “Национално значение” (Държавен вестник-брой 69/1927 г. , „Известия” бр.73/1955 г., ДВ бр.57/1969 и ДВ бр.74/1968 – категоризация „вид” – Народна старина (1927), Архитектурно-строителен и художествен , Археологически)

  • Историческа информация:

Храм-ротонда „Св. Вмчк Георги“ – София е най-старата запазена архитектурна ценност на днешна София, символизираща величието на древния Рим. Император Константин Велики превръща сградата в християнски храм още през IV век. В църквата се пази най-ранната българска стенна живопис (IX век), която се отличава с висока художествена стойност.

Допълнителна информация: тук

  • Кратко описание на проекта:

На първи етап целта е посредством иновационна технология да се цифровизира храма и неговите стенописи. Резултатите от цифровизацията са:

  1. Съхранение на пълната информация за сградата на църквата ротонда „Св.Георги” и стенописите в цифров формат и осигуряватне на възможност за пълно възстановяване в случай на погиване;
  2. Осигуряване на данни за текущото състоянието на храма и вземане на последващи решения касаещи организация на консервационно-реставрационни дейности;
  3. Разпространение на информация за храма – изработване на тримерен модел на храма на базата на данните от лазерно сканиране, който ще представлява виртуална разходка и исторически разказ за църквата ротонда „Св.Георги” и петте слоя стенописи.

За извършване на цифровизацията ще се използва възможно най-прецизния и иновативен метод за цифровизация на сгради и стенописи – триизмерно лазерно сканиране.

Вторият етап от проекта е изготвяне на план за реконструкция и реставрация на сградата и третият етап е самата реконструкция и реставрация.

Разходи за първи етап: 7 500 лв.

Към м. август 2015 първият етап от проекта - цифровизацията, е реализиран.

Кратко представяне на резултатите от първи етап: тук

Пълната информация от цифровизацията включва:
- 3D облак от точки на заснетата сграда – интериор и екстериор,
- Фасадни ортофотопланове в TIFF формат;
- Интерактивен формат на сканиране;
- Геодезическо заснемане на прилежащия поземлен имот

Медийни партньори на Втори етап са Българската Национална Телевизия и вестниците Монитор и Телеграф.
Вторият етап от кампанията включва набиране на средства за извършване на консервация и реставрация на външните стени. По предварителни разчети са необходими 200 000 лв.

  • За да подкрепите кампанията:
  1. Можете да изпратите еднократен SMS на единен дарителски номер 17 777 с текст „DMS ROTONDA”.
  2. Или да направите дарение по Банковата сметка на храма:

Титуляр на сметката: Храм-ротонда „Св. вмчк Георги“ – София
Банка: ТБ Сибанк АД
IBAN: BG56 BUIB 9888 103 587 9 900
BIC: BUIBBGSF
Валута: Български лева

Медийно отразяване на първи етап от кампания DMS ROTONDA:
Нова телевизия (Живко Константинов) "Здравей България" - 08.04.2015: тук
БТВ (Елица Попова) Новини/Вечерна емисия - 07.04.2015: тук
БНТ 2 (Тодор Литовски) Вечерни новини - 06.04.2015: тук
БНР (Даниела Бенишева) - 6.04.2015: тук
News.bg (Диана Зайкова) - 03.04.2015: тук
Blitz.bg - 07.04.2015: тук
Dir.bg (Лилия Чалева) - 07.04.2015: тук
Интервю с о. Иоан и о. Ангел за "Дарик" радио: тук

Материали за популяризиране на първи етап от кампания DMS ROTONDA:
Флаер: тук
Афоризми на свети Амвросий Оптински: тук

Медийно отразяване на втори етап от кампания DMS ROTONDA:
БТВ (Теодора Енчева), Новини-17.08.2015:<тук>
БНР,Радио София-18.08.2015:<тук>
Novini.bg-17.08.2015:<тук>
Mediapool.bg-17.08.2015: <тук>
Cross.bg-17.08.2015:<тук>
OFFNews.bg-17.08.2015:<тук>
News.bg-17.08.2015: <тук>