Ротонда "Св. Георги" - София

DMS Rotonda отчита набрани средства в размер от над 50 000 лева

Кампания DMS ROTONDA започна на 3 април 2015 г.

Към 31 март 2016 г. са набрани 50 483,47 лева, както следва: постъпления от DMS (11 030,47 лева), постъпления по банковата сметка на храма (14 900,00 лева ) постъпления в касата на храма (12 053,00 лева) и дарение от Столична община в рамките на кампанията в размер на 12 500,00 лева.

Първият етап от кампанията „Цифровизацията” за който бяха необходими 7 500 лева приключи успешно. Посредством технологиите е съхранена пълната информация за сградата на църквата ротонда „Св.Георги” и стенописите в цифров формат. Осигурена е възможност за пълно възстановяване в случай на погиване. Налични са данни за текущото състоянието на храма, което способства за вземане на адекватни решения касаещи организация на консервационно-реставрационните дейности; Посредством изработения тримерен модел на храма се спомага за популяризиране на историята на църквата ротонда „Св.Георги”, петте слоя стенописи, свидетелства се за истинността на православието и се разказва живата многовековна културна история на София.

В процес на реализация е втори етап от проекта – консервация и реставрация на откритите части на зидовете около храма.

За реализиране на цялостна консервация и реставрация на ротондата „Св. Георги” църковното настоятелство възнамерява да участва с проектно предложение по предстоящата процедура „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта на тази процедура е финансиране на проекти целящи съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

Църковното настоятелство на Храм –ротонда „Св.Георги” – София и Фондация „15 века България” изразяват благодарност към всички дарители и отчитат кампанията, като успешна.

ПОКАНВАТ се всички подкрепили кампанията на Благодарствен молебен, които ще се състои на 26 май 2016 г. от 18:00 ч. в Храм –ротонда „Св.Георги” – София (бул.”Дондуков” 2 зад Президентството).

Организаторите на кампанията изразяват благодарност за получената подкрепа за популяризиране на кампанията, за най-старата запазена архитектурна ценност на днешна София, към Нова Телевизия, bTV , в. Телеграф и в. Монитор, БНТ, БНР, БТА, Агенция Фокус и Националното „Дарик Радио”.

Слученото не би било възможно и без партньорството на Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България“ .

Започна втори етап от кампанията за Храм ротонда „Св. Георги“

  • За реставрация и консервация на външните стени са необходими 200 000 лв.

Вторият етап от кампанията включва набиране на средства за извършване на консервация и реставрация на външните стени. По предварителни разчети са необходими 200 000 лв.

  • Защо считаме, че е важно да съхраним този храм?

Храм-ротонда „Св. Вмчк Георги“ – София е най-старата запазена архитектурна ценност на днешна София, символизираща величието на Сердика в зората на християнството. Сградата е съградена по времето на император Константин Велики през IV век. В църквата се пази най-ранната българска стенна живопис (IX век), която се отличава с висока художествена стойност. Храма разказва историята на Римската империя, Първото и Второ Българско царство, Османската империя, свързан е и с новата Българска история.
Хората живели по тези земи хилядолетия наред са опазили този храм в който над 15 века е имало молитви. От нас днес се иска малко. Нека съхраним тези късчета история – С признателност към предците ни и с любов към децата ни!
За да подкрепите кампанията изпратете SMS на номер 17 777 с текст „DMS ROTONDA”. За повече информация: https://dmsbg.com/

  • Медийно отразяване на втори етап от кампания DMS ROTONDA:

БТВ (Теодора Енчева), Новини-17.08.2015: тук
БНР, Радио София-18.08.2015: тук
Novini.bg-17.08.2015: тук
Mediapool.bg-17.08.2015: тук
Cross.bg-17.08.2015: тук
OFFNews.bg-17.08.2015: тук
News.bg-17.08.2015: тук

 

Приключи първи етап от кампания DMS ROTONDA

През месец август 2015 г., четири месеца след началото на кампания DMS ROTONDA, приключи първият етап от проекта – цифровизацията.

Видео с кратко представяне на част от резултатите от първи етап можете да видите тук.

Пълната информация от цифровизацията включва:
•    3D облак от точки на заснетата сграда – интериор и екстериор,
•    Фасадни ортофотопланове в TIFF формат;
•    Интерактивен формат на сканиране;
•    Геодезическо заснемане на прилежащия поземлен имот;

Посредством триизмерно лазерно сканиране се създаде 3D цифров модел на храма. Този модел осигурява съхранение на пълната информация за сградата и стенописите в цифров формат и гарантира възстановяване до най-малък детайл в случай на погиване. Паралелно с това специализирани данни предоставят адекватна информация за текущото състоянието на храма и способстват за вземане на последващи решения касаещи организация на консервационно-реставрационни дейности.
При реализиране на първи етап кампанията получи подкрепа от Нова телевизия и Националното Дари радио.

БНТ е медиен партньор във втори етап на кампания DMS ROTONDA

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ предостави безвъзмездно телевизионно време за излъчване в програмите „БНТ 1” и „БНТ 2” на аудио-визуално съобщение за популяризирането на кампанията за реставрацията и консервацията на външните стени на храма „Св. Вмчк Георги Побенососец”.
Рекламен видео клип: тук.

БНТ ще отрязява и репортажно развитието на кампанията по реставрацията и консервацията на храма в информационните си емиции, културния слот на БНТ „Денят започва с култура” и в предаването „Вяра и общество”.


Допълнителна информация: „Денят започва с култура” - 14.08.2015

"Tелеграф" и "Монитор" в подкрепа на втори етап от кампания DMS ROTONDA

Вестниците са медийни партньори на кампания за реставрация на най-старата запазена до покрив сграда в България – Храм „Св.Георги”- ротонда в двора на Президентството.

 

Журналистически материали:

в. "Монитор" от 8 август:
"Отец Йоан Куков, председател на църковното настоятелство ротондата "Св. Георги" в София: Българинът е вярващ, има добро сърце"
в. "Монитор" от 15 август:
"Край стените на Ротондата "Свети Георги": Светец помага на бездетни да се сдобият с рожба.